รายการสินค้ายางนอกมอเตอร์ไซค์ ขอบ14ขึ้นไป
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:aketire E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
0
90/90-17 VRM231 - ไม่ใช้ยางใน 950 ยี่ห้อวีรับเบอร์ ยางมอเตอร์ไซค์ Phantom , Boss
130/90-15 VRM232 - ไม่ใช้ยางใน 1400 ยี่ห้อวีรับเบอร์ ยางมอเตอร์ไซค์ Phantom , Boss
1
100/90-14 4 ไม่ใช้ยางใน 2000 ยี่ห้อมิชลิน
110/80-14 4 ไม่ใช้ยางใน 2100 ยี่ห้อมิชลิน
140/60-14 4 ไม่ใช้ยางใน 2500 ยี่ห้อมิชลิน
2
110/90-13 4 ไม่ใช้ยางใน 2300 ยี่ห้อมิชลิน
130/70-13 4 ไม่ใช้ยางใน 2350 ยี่ห้อมิชลิน
3
130/90-15 4 ไม่ใช้ยางใน 1800 ยี่ห้อIRC
4
160/60-15 4 ไม่ใช้ยางใน 4800 ยี่ห้อDUNLOP
180/70-15 4 ไม่ใช้ยางใน 4800 ยี่ห้อDUNLOP
5
70/100-19 4 1300 ยี่ห้อIRC
90/100-16 4 1300 ยี่ห้อIRC
6
90/90-18 4 1400 ยี่ห้อIRC
100/90-18 4 1500 ยี่ห้อIRC
7
300-17 4 ใช้ยางใน 450
300-18 4 ใช้ยางใน 450
8
250-17 6 ใช้ยางใน 350
300-17 6 ใช้ยางใน 450
275-18 6 ใช้ยางใน 450
300-18 6 ใช้ยางใน 450
300-16 6 ใช้ยางใน 400
9
70/90-17(250-17) 4 ใช้ยางใน 230 เกรดAมีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
10
60/100-17(225-17) 4 ใช้ยางใน 220 เกรดAมีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
70/100-17 4 ใช้ยางใน 250
11
45/90-17 4 ใช้ยางใน 200 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
50/90-17 4 ใช้ยางใน 200 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
50/100-17(185-17) 4 ใช้ยางใน 220 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
60/90-17(200-17) 4 ใช้ยางใน 220 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
70/90-17(250-17) 4 ใช้ยางใน 230 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
4 ใช้ยางใน 200 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
70/90-14 4 ใช้ยางใน
80/90-14 4 ใช้ยางใน
90/90-14 4 ใช้ยางใน 500 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
12
250-17 4 ใช้ยางใน 400
4 ใช้ยางใน 400
3.50-18 4 ใช้ยางใน 750
4 ใช้ยางใน 750
4 ใช้ยางใน 600
13
70/90-14 4 ใช้ยางใน 250 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
80/90-14 4 ใช้ยางใน 300 เกรดAมีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
4 ไม่ใช้ยางใน 300
2.75-18 4 ไม่ใช้ยางใน 400
80/90-17 4 ใช้ยางใน 750
80/90-17 4 ไม่ใช้ยางใน 750
90/90-17 4 ไม่ใช้ยางใน 750 เกรดA
70/90-16 4 ใช้ยางใน 400 เกรดA
80/90-16 4 ใช้ยางใน 450 เกรดA
110/90-16 6 ไม่ใช้ยางใน
100/90-18 6 ไม่ใช้ยางใน 750 เกรดA
14
100/80-17 4 ไม่ใช้ยางใน 600
130/70-17 4 ไม่ใช้ยางใน
140/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน 850 เกรดA
120/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน 750 เกรดA
120/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 800
100/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 750 เกรดA
140/70-12 4 ไม่ใช้ยางใน 900 เกรดA
130/70-12 4 ไม่ใช้ยางใน 800 เกรดA
120/70-12 4 ไม่ใช้ยางใน 700 เกรดA
15
275-17 4 ใช้ยางใน 450 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
16
110/80-14 4 ไม่ใช้ยางใน 500
90/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 350
80/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 300
17
120/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน 750
18
150/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน
19
350-18 4 ใช้ยางใน 750
20
225-17 4 ใช้ยางใน 300 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
250-17 4 ใช้ยางใน 400 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
250-18 4 ใช้ยางใน 450
275-18 4 ใช้ยางใน 450
300-17 4 ใช้ยางใน 450
300-18 4 ใช้ยางใน 450
21
250-17 4 ใช้ยางใน 350
275-17 4 ใช้ยางใน 400
250-18 4 ใช้ยางใน 350
22
300-18 4 ใช้ยางใน 450
23
275-18 4 ใช้ยางใน 400
300-18 4 ใช้ยางใน 450
24
90/90-18 4 ไม่ใช้ยางใน 600
25
275-16 4 ไม่ใช้ยางใน 300
26
120/90-16 4 ไม่ใช้ยางใน 1000
27
225-16 4 ใช้ยางใน 400
28
225-16 4 ใช้ยางใน 400
29
275-16 4 ใช้ยางใน 400
30
275-16 4 ใช้ยางใน 400